Predstavitev laboratorija

Laboratorij za inteligentne CAD sisteme – LICADS je bil kot sestavni člen Inštituta za konstruiranje in oblikovanje na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru ustanovljen dne 23. oktobra 2001. Ob ustanovitvi je imel laboratorij tri člane, kasneje pa se je kadrovska struktura postopno dopolnjevala.

Osnovni motiv za ustanovitev LICADS je bilo dejstvo, da kljub intenzivnemu razvoju inteligentnih CAD sistemov, ki se iz razvitega sveta vse hitreje prenaša tudi v naše okolje, laboratorija s takšno razvojno-raziskovalno in pedagoško usmerjeno problemsko tematiko dotlej ni bilo niti na FS UM, niti kje drugje v Sloveniji. Na znanstveno-raziskovalnem področju sta vizija in poslanstvo laboratorija neposredno povezani z njegovim imenom in razlogi za njegovo ustanovitev, torej z razvojem inteligentnih svetovalnih računalniških sistemov za pomoč pri sprejemanju ključnih odločitev v procesu računalniško podprtega konstruiranja. Pri tem je potrebno poudariti, da dejavnost laboratorija ni usmerjena v razvoj metod umetne inteligence, temveč na njihovo smotrno in učinkovito uporabo na področju konstruiranja.

Pri svojem delu laboratorij sodeluje s številnimi partnerji doma in v tujini, svoje znanje in izkušnje pa uspešno prenaša tudi v slovenska podjetja, preko aplikativnih razvojnih projektov in dipomskih nalog na različnih stopnjah študija.

Najvažnejše aktivnosti laboratorija:

 • analize obstoječih CAD sistemov, predvsem z vidika pomoči manj izkušenim uporabnikom
 • razvoj inteligentnih računalniških modulov in njihova povezava z obstoječimi CAD sistemi
 • izvajanje kvalitetnega pedagoškega procesa v okviru študijskega programa na FS
 • sodelovanje s sodelavci FS, ter drugimi strokovnjaki in institucijami doma in v tujini
 • pisanje člankov, študijske literature in drugih virov s problemskega področja
 • organizacija strokovnih in znanstvenih posvetovanj
 • svetovanje in raziskovalno delo za zunanje naročnike
 • funkcionalno izobraževanje

Člani laboratorija

Bookmark and Share!

 • Twitter
 • Facebook
 • Google Buzz
 • Delicious
 • Digg
 • Stumbleupon
 • Technorati
 • Reddit