Mag. Borut GOLOB, Višji predavatelj

Višji predavatelj mag. Borut Golob je habilitiran za predmete s področja računalništva in konstruiranja. Obvladuje širše področje računalništva in programiranja, zlasti v fortranu. Ukvarjal se je z računalniško grafiko – PLOT 10, GKS, PHIGS – in metodo končnih elementov – BERSAFE, ANSYS.

Sodeloval je v številnih raziskovalnih projektih, kjer je izvajal analize z uporabo metode končnih elementov in programiral grafične programe. V magistrskem delu se je ukvarjal z analizo dinamičnih problemov po MKE na mikroračunalniku. Trenutno je usmerjen v konstruiranje z značilnostmi – Feature based design.

Sodeloval je pri pisanju učbenikov za področje računalništva in fortrana.

Dobro pozna osebne računalnike – PC in programe v okolju Windows, zlasti Excel in Word, pa tudi Access in druge. Izvajal je  tudi izobraževalne tečaje programa Excel.

Kot član delovne skupine za e-izobraževanje obvladuje okolje Moodle in nekatere programe za pripravo e-gradiva.

Borut je tudi sodni izvedenec in cenilec računalniške stroke.

Shrani in posreduj!

  • Twitter
  • Facebook
  • Google Buzz
  • Delicious
  • Digg
  • Stumbleupon
  • Technorati
  • Reddit