Dr. Jasmin KALJUN, Asistent

Jasmin Kaljun je asistent na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Na tej fakulteti je leta 2002 na smeri Inženirsko oblikovanje diplomiral in si tako pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva, leta 2008 je z uspešnim zagovorom magistrske naloge z naslovom “Ergonomski in estetski vidiki razvoja izdelkov” pridobil še naziv magistra tehniških znanosti s področja strojništva. Julija 2011 je uspešno obranil doktrosko disertacijo z naslovom “Model inteligentne podpore pri ergonomskem ion estetskem razvoju izdelkov”, s čimer je pridobil pravico do promocije v naziv doktor tehniških znanosti.

Njegovo delo v Laboratoriju za inteligentne CAD sisteme je povezano z uvajanjem oblikovalskih, ergonomskih in estetskih parametrov v sisteme za računalniško podprto oblikovanje – konstruiranje proizvodov, s poudarkom na ekspertnih in inteligentnih tehnologijah. Kot asistent sodeluje tudi v pedagoškem procesu. Njegova habilitacija v naziv asistenta se nanaša na predmetna področja računalništvo, CAD in CAM, računalniško konstruiranje in inženirsko oblikovanje.

Shrani in posreduj!

  • Twitter
  • Facebook
  • Google Buzz
  • Delicious
  • Digg
  • Stumbleupon
  • Technorati
  • Reddit