Mag. Igor NAHTIGAL, Koordinator strokovnih praks

Igor Nahtigal je diplomiral leta 1993 na Oddelku za tekstilstvo Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru in si tako pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir tekstilne tehnologije. Na isti fakulteti je leta 2008 z uspešnim zagovorom magistrske naloge z naslovom “Numerično vrednotenje barvnih vzorcev s pomočjo optičnega čitalnika” pridobil še naziv magistra tehniških znanosti s področja tekstilstva.

Igor Nahtigal je koordinator strokovnih praks na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru od leta 1998. Pred tem si je delovne izkušnje pet let nabiral v podjetju MTT Maribor.

Kot zunanji član Laboratorija za inteligentne CAD sisteme je zaradi odličnega poznavanja gospodarstva v RS, odgovoren za vzpostavljanje stikov s potencialnimi naročniki oz. sodelavci v raznih aplikativnih projektih.

Ljubiteljsko se ukvarja s 3D modeliranjem s programskim paketom CATIA, odlično obvlada AIKIDO, kjer ima mojstrski naziv, manj ljubiteljsko pa s košnjo trave, ki nikoli ne neha rasti.

Shrani in posreduj!

  • Twitter
  • Facebook
  • Google Buzz
  • Delicious
  • Digg
  • Stumbleupon
  • Technorati
  • Reddit